Odluka o oslobađanju od plaćanja kotizacije

Na sjednici održanoj dana 13.12. 2023. godine Upravni odbor PFS Gradiška kao vid pomoći klubovima, donio je odluku da se klubovi Područne fudbalske lige, Gradske fudbalske lige Gradiška i Opštinske fudbalske lige Laktaši, Srbac i Prnjavor oslobode plaćanja kotizacije za tekuću takmičarsku sezonu.