Program seminara delegata PFL Gradiška 06. 08. 2017. godine

Seminar delegata PFL Gradiška će se održati dana 06. 08. 2017. godine (nedelja)  u prostorijama Restorana „Konoba“ po slijedećem

  

Programu  seminara delegata PFL Gradiška

  

9,45   – 10,00 sati        –       Okupljanje

10,00  – 10,25              –        Analiza rada u prethodnoj sezoni

10,30  – 11,15               –        Rad u COMET sistemu i izrada fer-plej izvještaja

11,15   – 11,25              –        Pauza

11,30   – 12,10              –        Izmjene Pravilnika o fudbalskim takmičenjima i ev. izmjene

                                              Propozicija takmičenja

                                      

12,15 –12, 45                 –       Provjera rada u COMET sistemu

12,45 – 12,55                 –       Pauza

13 – 13,45                      –       Pismeni test

14,00                  ­           _        Ručak

 

Kotizacija za seminar   iznosi 25,00 KM, istu uplatiti na žiro račun Saveza broj 562-010-00000804-18.

 

 

 

Komesar za takmičenje

Misimović Vitomir