Popravni seminar za delegate PFL

Popravni seminar za delegate PFL Gradiška će se održati dana 06. 09. 2017. godine (srijeda) sa početkom u 17,30 časova.

Ponijeti sa sobom dokaz o uplati kotizacije.

Komesar za takmičenje
Vitomir Misimović