Obavijest delegatima

  Delegati , koji nisu platili taksu , dužni su u roku dva dana istu uplatiti jer u protivnom neće biti delegirani ( I-IX kolo).

 

 

Komesar za takmičenje

 Vitomir Misimović