dopis klubovima PFL

PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ GRADIŠKA

Komesar za takmičenje

Broj:       7/18.

Datum:  30.01.2018.

 

Klubovima PFL Gradiška

 

Predmet: Primjena Propozicija i drugih propisa, cirkularno pismo.-

 

Poštovani,

 

U skladu sa ranije usvojenim odlukama i zaključcima Upravnog odbora PFS Gradiška a u cilju poboljšanja organizacije utakmica PFL Gradiška  daje se na znanje klubovima PFL Gradšika:

– Da će se protiv klubova koji ne obezbjede uslove za rad u COMET sistemu tokom utakmica obavezno pokretati disciplinski postupak. Shodno Disciplinskom pravilniku FSRS kazna za ovaj prekršaj iznosi od 100 do 5000 KM a u težem slučaju oduzimanje od 2 do 6 bodova,

– Da će se protiv lica koja budu odstranjena iz tehičkog prostora (treneri, službeni predstavnici i dr.) određivati veoma stroge kazne u skladu sa težinom prekršaja,

– Upozoravaju se klubovi da od sezone 2018/2019 treneri obavezno moraju posjedovati najmanje „C“ nacionalnu licencu .Po odluci Upravnog odbora PFS u toku proljetnog dijela ove sezone klubovi će biti samo upozoravani na ovu obavezu.Klubovi koji naredne sezone ne budu imali trenera sa odgovarajućom licencom neće moći nastupati u Područnoj ligi.

– Upozoravaju se klubovi da su obavezni poštovati i primjenjivati Propozicije takmičenja PFL Gradiška, Pravilnik o fudbalskim takmičenjima i druge relevantne materijalne propise.

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

                                       Komesar za takmičenje

                                      Misimović Vitomir

Dostavljeno:

1.Klubovima

2.Web stranica PFS Gradiška

3.Arhiva